Thursday, October 27, 2011

Perjuangan Negeri Melayu Untuk Orang Melayu Eipsod 1


Pengkajian mengenai sejarah keberlansungan negara Malaysia dapat dilihat dalam pelbagai sudut yang mempunyai pengertian dan singkapan yang tersendiri. Sesuatu yang jelas ialah mengenai keistimewaan orang melayu sebagai penduduk pribumi negara ini. Melayu dapat didefinisikan sebagai sebagai penduduk peribumi yang bercakap di dalam bahasa Melayu, beragama Islam, dan yang menjalani tradisi dan adat istiadat Melayu. Tetapi dari segi definisi budaya, Melayu itu merangkumi seluruh penduduk peribumi di Dunia Melayu, iaitu penduduk serumpun tanpa mengambil kira agama, bahasa, dan adat istiadat masing-masing yang diikuti oleh masing-masing kelompok serumpun tersebut.

walau apa pun konsep yang diketengahkan mengenai konsep melayu di negara ini, namum kaum melayu merupakan penduduk pribumi negara ini dan seharusnya hak dan keistimewaan yang diterima tidak harus dipertikaikan. Hal ini selaras dengan konsep kontrak sosial dimana kesediaan kaum melayu untuk menerima kehadiran kaum lain di negara ini.

Namun persoalan yang telah tercatat dalam sejarah melayu, kaum-kaum imigran ini telah menuntut sesuatu hak yang bukan termaktub di dalam perundangan Tanah Melayu pada suatu ketika dahulu. Tuntutan kaum bukan melayu ini semakin jelas selepas perang dunia kedua iaitu sekitar tahun 1945. Antara perkara utama yang menjadi isu pada masa tersebut iaitu berkaitan dengan hak kewarganegaraan serta beberapa perkara dalam bidang ekonomi dan sosial. Keadaan ini merupakan ancaman secara halus kepada penduduk di Tanah Melayu terutamanya kepada masyarakat melayu.

Persoalan kepada perbicangan ini adakah perjuangan untuk menubuhkan sebuah negeri melayu untuk orang melayu itu terhasil dan penentangan orang-orang bukan melayu dengan perjuangan mereka menuntut hak dan keistimewaan mereka serta perjuangan golongan-golongan kiri dalam membentuk sebuah negera bangsa malaysia. Nantikan bahagian seterusnya.

1 comment:

C L J said...

APA KATA MAT SYABU ???