Saturday, August 14, 2010

KEBANGKITAN GERAKAN MAHASISWA MELAYU 2010

SALAM RAMADHAN..

2010 MERUPAKAN SATU LONJAKAN BARU KEPADA KEBANGKITAN PEJUANG MAHASISWA ALIRAN MELAYU. MAHASISWA MELAYU KINI MEMPUNYAI HALA TUJU DAN PERJUANGAN BAGI MEMARTABATKAN SEMULA KEGEMILANGAN MELAYU DAN SEMESTINYA IA BERMULA DARIPADA KAMPUS. DI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA GERAKAN MAHASISWA ALIRAN MELAYU ATAUPUN LEBIH KEPADA NASIONALISME MELAYU ISLAM DIPELOPORI OLEH TINDAKAN SISWA BERSATU WALAUPUN SEBELUM ITU SUDAH TERDAPAT ATMA. NAMUN KEGAGALAN TSB MENERUSKAN RENTAK PERJUANGANNYA MEMBAWA KEPADA TENGGELAMNYA TSB DAN DIGANTIKAN DENGAN ASPIRASI YANG DIGERAKKAN OLEH TSB DENGAN GABUNGAN DARIPADA CCC DAN PAH ( KONSEP PARTI PERIKATAN ). 2010, DILIHAT SEBAGAI MOMENTUM KEBANGKITAN DENGAN PENUBUHAN KAUKUS SISWA MELAYU

KAUKUS SISWA MELAYU DILIHAT SANGAT AKTIF DALAM MEMBERIKAN PANDANGAN DAN PENDAPAT MENGENAI PERLUNYA SISWA-SISWI MELAYU BERJUANG DAN BERSAMA-SAMA BAGI MENENTUKAN HALA TUJU MELAYU.

SELAIN ITU, WUJUD PULA SATU GERAKAN BARU YANG LAHIR DI KOLEJ TUN HUSSIEN ONN IAITU A.D.A.M ( AKU DARAH ANAK MELAYU )ADAM ADALAH KUMPULAN GERAKAN MAHASISWA JUGA BARU DITUBUHKAN SEIRINGAN DENGAN KEBANGKITAN SEMULA TSB PADA TAHUN 2010.

KEBANGKITAN SEMULA TSB PADA TAHUN 2010 MEMBERI BANYAK IMPAK KEPADA GERAKAN ALIRAN KEBANGSAAN TERUTAMANYA DI UKM. NAMUN DEMIKIAN KITA JANGALAH LUPA KEPADA RAKAN-RAKAN DARI BANGSA LAIN YANG BANYAK MEMBANTU KERANA TSB MEMEGANG SEMANGAT DAN KATA-KATA PERPADUAN ASAS KEHARMONIAN

PERPADUAN ASAS KEHARMONIAN

1 comment:

R.K said...

Teguh Setia Bersatu